COMBO: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 18.720.000đ 12.999.000đ

Giới thiệu

MỘT NHÀ ĐẦU TƯ CÓ KỸ NĂNG MỀM XUẤT SẮC CÓ THỂ QUẢN LÝ TỐT “ TÀI CHÍNH ” VÀ SINH LỜI GẤP 2 – 3 LẦN NGUỒN TÀI CHÍNH VỐN CÓ CỦA CHÍNH MÌNH. Bạn mớ bắt đầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực Bất Động Sản và gặp vướng mắc về tài chính? Bạn là một nhà đầu tư và đang tìm kiếm giải pháp Tài Chính. Bất động sản là loại hình đầu tư đặc biệt, đòi hỏi kế hoạch bài bản, chiến lược sáng tạo Bạn có muốn biết cách chính xác để tôi và đội nhóm .

 

Xem thêm
Thời lượng: 141 phút 35 giây
Giá: 4.999.000đ
Thời lượng: 103 phút 15 giây
Giá: 1.499.000đ
Thời lượng: 40 phút 14 giây
Giá: 1.999.000đ
Thời lượng: 66 phút 01 giây
Giá: 2.999.000đ
Thời lượng: 115 phút 22 giây
Giá: 2.499.000đ
Bạn cần tư vấn?