Giới thiệu

Main content

RICH NGUYEN ACADEMY - RNA

Học viện Rich Nguyen Academy là đơn vị nổi bật trong nâng tầm nội dung giảng dạy kiến thức đầu tư ở lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Học viện Rich Nguyen Academy được thành lập 04/2019 bởi nhà sáng lập diễn giả Rich Nguyen, nhà huấn luyện chiến lực tiên phong đưa Vĩ mô vào chương trình đào tạo bất động sản chuyên nghiệp. Sự ra đời của học viện với mục đích xây dựng cộng đồng các nhà đầu tư trí tuệ, đạo đức và nghị lực, cùng nhau phát triển trong một hệ sinh thái đầu tư an toàn, bền vững, tăng trưởng và hạnh phúc 

Không chỉ sử hữu nội dung kiến thức chuyên sâu, lộ trình đào tạo khoa học, học viện Rich Nguyen Academy luôn được học viên yêu quý nhắc đến bởi sự tận tâm, chuyên nghiệp, hết mình với sự nghiệp giáo dục xuyên suốt quá trình học tập cũng như quá trình đầu tư thực tế sau đào tạo. Những khóa học bất động sản tại học viện Rich Nguyen Academy liên tục được nâng cấp, cập nhật mỗi ngày để bám sát hỗ trợ các nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất.

“AN TOÀN HƠN, HIỆU QUẢ HƠN”.

Bạn cần tư vấn?