Chính sách bảo mật

Main content

 I.THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Rich Nguyen Academy (“Rich Nguyen,” hoặc “chúng tôi,” ) sẽ thu thập bắt buộc thông tin của Khách hàng bao gồm: Email hoặc Tên đăng nhập.

Các thông tin không bắt buộc chỉ được thu thập khi Khách hàng cập nhật hồ sơ bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Số điện thoại.

Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên website hoặc ứng dụng Rich Nguyen Academy;

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng,  chúng tôi mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng.

Trong phạm vi điều khoản, chúng tôi cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

II. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;

- Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa website hoặc ứng dụng của Rich Nguyen Academy và thành viên;

- Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;

- Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên trang website và ứng dụng. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động thanh toán hoặc liên quan;

- Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của website và ứng dụng có ảnh hưởng đến Khách hàng;

Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. Rich Nguyen Academy luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng;

Chúng tôi yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân Khách hàng.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

  1. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
  2. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Rich Nguyen Academy.
  3. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu xoá bỏ dữ liệu gửi bên Ban quản trị website / ứng dụng, thông tin của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.

IV. THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây: 

+ Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;

+ Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị sàn và yêu cầu được chỉnh sửa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân.

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

- Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong trang này;

- Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;

- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;

- Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng .

VI. CÁC THÔNG TIN THU THẬP TỰ ĐỘNG

Ngoài ra, Website/Ứng dụng có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị duy nhất trên thiết bị di động của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động của bạn, loại thiết bị di động Các trình duyệt Internet bạn sử dụng và thông tin về cách bạn sử dụng Website/Ứng dụng.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng Cookie và dữ liệu điều hướng như Bộ định vị tài nguyên thống nhất (“(các) URL”) để thu thập thông tin liên quan đến ngày và giờ bạn ghé thăm cũng như các giải pháp và thông tin mà bạn đã tìm kiếm và bạn đã xem. “Cookie” là những mẩu thông tin nhỏ mà một trang web gửi đến điện thoại thông minh của bạn khi bạn đang xem một trang web.

Chúng tôi có thể sử dụng cả Cookie phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt) và Cookie liên tục (ở trên điện thoại thông minh của bạn cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn trên Trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn tắt Cookie, Ứng dụng của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường. Giống như hầu hết các công ty, chúng tôi tự động thu thập thông tin được mô tả ở trên (“Thông tin được thu thập tự động”) và lưu trữ trong tệp nhật ký mỗi khi bạn sử dụng Website/Ứng dụng.

Chúng tôi có sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.
Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng:

Bạn cần tư vấn?