COMBO: NHẬP MÔN BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 14.210.000đ 9.999.000đ

Giới thiệu

MỘT NHÀ ĐẦU TƯ CÓ KỸ NĂNG MỀM XUẤT SẮC CÓ THỂ QUẢN LÝ TỐT “ TÀI CHÍNH ” VÀ SINH LỜI GẤP 2 – 3 LẦN NGUỒN TÀI CHÍNH VỐN CÓ CỦA CHÍNH MÌNH. Bạn mớ bắt đầu tham gia đầu tư vào lĩnh vực Bất Động Sản và gặp vướng mắc về tài chính? Bạn là một nhà đầu tư và đang tìm kiếm giải pháp Tài Chính. Bất động sản là loại hình đầu tư đặc biệt, đòi hỏi kế hoạch bài bản, chiến lược sáng tạo Bạn có muốn biết cách chính xác để tôi và đội nhóm.

 

Xem thêm
Thời lượng: 140 phút 30 giây
Giá: 1.199.000đ
Thời lượng: 57 phút 31 giây
Giá: 2.999.000đ
Thời lượng: 84 phút 02 giây
Giá: 999.000đ 2.999.000đ
Thời lượng: 59 phút 44 giây
Giá: 1.499.000đ
Thời lượng: 29 phút 09 giây
Giá: 1.199.000đ
Thời lượng:
Giá: Học thử miễn phí
Thời lượng: 104 phút 13 giây
Giá: 1.199.000đ
Bạn cần tư vấn?