CHIẾN LƯỢC DÒNG TIỀN DƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO CHUỖI BẤT ĐỘNG SẢN

Giới thiệu khoá học

 

Đến với khóa học bạn sẽ được biết :

- Cách tính điểm tín dụng ngân hàng

- Những lưu ý khi đi vay ngân hàng

- Giới thiệu phần mềm tính toán khoản vay

- Khái niệm về dòng tiền dương

- Chiến lược về dòng tiền dương 

- Phương pháp tạo chuỗi bất động sản

Thời lượng 69 phút
Bài học 9 bài
Chứng chỉ

Nội dung khoá học

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Đến với khóa học bạn sẽ được biết :

- Cách tính điểm tín dụng ngân hàng

- Những lưu ý khi đi vay ngân hàng

- Giới thiệu phần mềm tính toán khoản vay

- Khái niệm về dòng tiền dương

- Chiến lược về dòng tiền dương 

- Phương pháp tạo chuỗi bất động sản

9 bài học
1 Bài 1 : Cách tính điểm tín dụng ngân hàng phần 1
2 Bài 2 : Cách tính điểm tín dụng ngân hàng phần 2
3 Bài 3 : Những lưu ý khi đi vay ngân hàng phần 1
4 Bài 4 : Những lưu ý khi đi vay ngân hàng phần 2
5 Bài 5 : Phần mềm tính toán khoản vay
6 Bài 6 : Khái niệm về dòng tiền dương
7 Bài 7 : Chiến lược về dòng tiền dương
8 Bài 8 : Phương pháp tạo chuỗi bất động sản phần 1
9 Bài 9 : Phương pháp tạo chuỗi bất động sản phần 2

Giảng viên

Rich Nguyen
Diễn giả
Rich Nguyễn là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cá nhân, anh đã có hơn 10 năm học tập nghiên cứu và trải nghiệm đầu tư với bất động sản. Rich Nguyễn là dân MBA, hay nói một cách dễ hiểu là anh được đào tạo rất chuyên sâu về điều hành, quản trị kinh doanh. Hiện tại Rich Nguyễn là nhà sáng lập và điều hành của 3 công ty lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và bất động sản.

Đánh giá khoá học

Lượt đánh giá 0
Trung bình đánh giá 0/5

Nhận xét của học viên

Bạn cần tư vấn?